szkody łowieckie

Zgłoszenia szkód łowieckich w uprawach należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, przesyłając pismo na adres:

Koło Łowieckie Leśników “Dzik” w Przemyślu

ul. Moniuszki 4/26

37-700 Przemyśl

z dopiskiem “szkody łowieckie”.

Gotowy formularz do zgłoszenia szkody można znaleźć tutaj.