skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

skład Zarządu
p.o. Prezesa Hubert Górka
Skarbnik Tomasz Zybiński
Łowczy Waldemar Winiarski
V-ce łowczy Wiesław Szmul
Sekretarz Hubert Górka
skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Grzegorz Janusz
V-ce przewodniczący Tadeusz Majda
Członek Andrzej Fedaczyński
Członek
Członek Ryszard Pawłowski