skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

skład Zarządu
Prezes Marian Duch
Skarbnik Tomasz Zybiński
Łowczy Waldemar Winiarski
V-ce łowczy Wiesław Szmul
Sekretarz Hubert Górka
skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Grzegorz Janusz
V-ce przewodniczący Tadeusz Majda
Członek Andrzej Fedaczyński
Członek Konrad Horodyski
Członek Ryszard Pawłowski