skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

skład Zarządu
Prezes Marian Duch
p.o. Skarbnik Tomasz Zybiński
Łowczy Waldemar Winiarski
V-ce łowczy Wiesław Szmul
Sekretarz Hubert Górka
skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Adam Pilch
V-ce przewodniczący Ryszard Hamulecki
Członek Leon Klisko
Członek Jerzy Sobkiewicz
Członek Czesław Sołomczak