historia Koła

Historia Koła Łowieckiego Leśników „Dzik” w Przemyślu zaczyna się w październiku 1950 roku, kiedy to z inicjatywy leśników – myśliwych okresu międzywojennego (Stanisław Chudowolski, Bronisław Gwóźdź, Ryszard Konarski, Stanisław Nowak, Marian Partyka i Roman Podkościelny) – powstało Koło Łowieckie nr 2 przy Dyrekcji Lasów Państwowych w Przemyślu.

17 czerwca 1959 roku Sejm uchwalił Ustawę o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, która zmieniła dotychczasowe zasady organizacji gospodarki łowieckiej.

Zgodnie z Ustawą, na bazie Koła Łowieckiego nr 2 w styczniu 1960 roku powstało Koło Łowieckie Leśników „Dzik” w Przemyślu. W skład pierwszego Zarządu koła wchodzili: Władysław Łuszczki – prezes (wicedyrektor), Jerzy Poniatowski – łowczy (naczelnik Wydziału Kadr), Henryk Osiniak – sekretarz (inspektor Wydziału Ochrony Lasu), Stanisław Szpiech (naczelnik Wydziału Inwestycji).

Koło skupiało myśliwych – leśników Dyrekcji Lasów Państwowych w Przemyślu, a także pobliskich Nadleśnictw i Ośrodka Transportu Leśnego w Przemyślu. W miarę upływu czasu ilość członków wzrastała. Obecnie Koło liczy ponad 120 myśliwych i cieszy się popularnością wśród stażystów. W dalszym ciągu gros członków stanowią leśnicy.

Podstawowym zadaniem realizowanym przez Koło jest hodowla i ochrona zwierzyny łownej, intensywne zagospodarowanie obwodów łowieckich, dokarmianie zwierzyny, ograniczanie szkód łowieckich, szkolenie myśliwych w zakresie strzelectwa myśliwskiego oraz kultywowanie zasad etyki i tradycji łowieckiej.

Aktualnie Koło dzierżawi cztery obwody łowieckie nr 146, 157, 161, 169 na terenie Nadleśnictw: Krasiczyn, Dynów i Bircza, o łącznej powierzchni 25 418 ha, w tym 11 830 ha lasów i gruntów leśnych.
Obszar, na którym położone są te obwody stanowi wysunięty na zachód fragment Karpat Wschodnich od Dynowa na zachodzie, przez Krasiczyn do Birczy i granicy Państwa na wschodzie oraz Przemyśl i Wolę Węgierską na północy, przecięty uroczą doliną meandrującego Sanu. Po obu stronach rzeki San występują przepiękne, niewysokie pogórza o rusztowym układzie grzbietów, poprzecinane kratową siecią czystych rzek i potoków porośniętych lasami. Stanowi to przepiękny krajobraz o wspaniałych widokach i niepowtarzalnej scenerii.

Na terenie tym funkcjonuje Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego z licznymi pomnikami i rezerwatami przyrody, użytkami ekologicznymi i stanowiskami dokumentacyjnymi. Wraz z zabytkami Przemyśla, XVI-wiecznym zamkiem i parkiem w Krasiczynie, XIV-wieczną cerkwią obronną w Posadzie Rybotyckiej, a także licznymi zabytkowymi kościołami, cerkiewkami, kapliczkami i grodziskami obszar Pogórza stanowi wyjątkową atrakcję przyrodniczą, turystyczną i wypoczynkową.

W sezonie łowieckim w łowiskach Koła dokonuje się przeciętnie odstrzału ok. 60 jeleni, 290 saren, 300 dzików, 100 lisów. Wiele trofeów, zwłaszcza wieńców jeleni-byków, parostków rogaczy, oręży dzików oraz skór i czaszek rysi i wilków, pozyskanych na terenie Koła kwalifikuje się do złotych, srebrnych i brązowych medali.
W dniu 20 października 1967 roku w uroczysku Muszyna (obw. 146) Kol. Władysław Skoczylas dokonał odstrzału dzika odyńca o wadze 203 kg i orężu, który na światowej wystawie łowieckiej w Budapeszcie w 1978 roku wyceniony został na 140,85 pkt. C.I.C. i zajął 1 miejsce wśród polskich oręży, a 3 miejsce w skali światowej. Nagrodzony on został złotym medalem i tarczą Grand Prix.

W dziedzinie trofeistyki prym w Kole wiodą Koledzy: Marian Budziński z 25 medalowymi trofeami, w tym trzema zdobytymi na terenie Koła oraz Tomasz Ogonowski, który posiada 27 medalowych trofeów pozyskanych na terenie Koła w tym 3 złote. Warto nadmienić, iż Kol. Marian Budziński w klasyfikacji medalowej polskich myśliwych z 1989 roku został sklasyfikowany na 6 miejscu.
Trofea medalowe posiadają również koledzy: Marek Dorożyński, Mieczysław Głaz,  Tadeusz Kroker, Henryk Osiniak, Zbigniew Sławiński, Henryk Stadnicki i Włodzimierz Wojtczak.

Wielu kolegów naszego Koła pełni odpowiedzialne funkcje w Okręgowej Radzie Łowieckiej w Przemyślu, Okręgowym Zarządzie PZŁ oraz w Komisjach problemowych tych organów.

Za pracę społeczną i działalność na niwie łowieckiej 4 Kolegów odznaczonych zostało najwyższym odznaczeniem łowieckim „Złom”. Są nimi: Władysław Skoczylas, Włodzimierz Wojtczak, Henryk Osiniak i Tadeusz Kroker. Kolega Włodzimierz Wojtczak odznaczony został również „Medalem Św. Huberta”. Natomiast 22 Kolegów odznaczonych zostało złotymi, srebrnymi i brązowymi „Medalami Zasługi Łowieckiej”. 31 Kolegów zostało odznaczonych „Medalami za zasługi dla łowiectwa okręgu przemyskiego”. Sztandar Koła udekorowany został 11.06.2003 roku Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalem za zasługi dla województwa przemyskiego a 23.04.2017r. – Złomem.

Członkowie Koła aktywnie uczestniczą w zawodach strzeleckich odnosząc znaczące sukcesy. W roku 2005 „Wawrzyny Strzeleckie” otrzymali Koledzy Paweł Orzechowski i Tomasz Zawirski. Ponadto do wyróżniających się strzelców należą Koledzy Tadeusz Ogonowski i Tomasz Ogonowski – Koledzy ci wielokrotnie reprezentowali nasz okręg na zawodach na szczeblu krajowym.

Od szeregu lat Koło organizuje polowania zarówno indywidualne jak i zbiorowe na zwierzynę grubą dla myśliwych zagranicznych i krajowych. Oprawa polowań, doskonała atmosfera i dobre wyniki sprawiają, że wielu myśliwych odwiedza nas regularnie.