instrukcja użytkownika

EKEP czyli Elektroniczna Książka Ewidencji Polowań jest częścią bazy danych zarządzanej przez PZŁ, umożliwiającą prowadzenie ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Aby myśliwy miał do niej dostęp – musi uzyskać login i hasło, które będzie wykorzystywał w czasie logowania do systemu. WNIOSEK o ich nadanie należy wydrukować, wypełnić i złożyć do Zarządu Okręgowego PZŁ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub wypełnić bezpośrednio na TEJ stronie.

Mając już nadany login i hasło myśliwy może logować się do bazy danych PZŁ na komputerze lub zainstalować na smartfonie aplikację obsługującą EKEP i tam dokonywać wpisów. Aby EKEP miał pełen zakres funkcjonalności myśliwi muszą zaktualizować swoje numery telefonów w systemie PZŁ.

O tym, jak działa elektroniczna książka ewidencji polowań i jak dokonywać w niej wpisów można dowiedzieć się TUTAJ.